Huisstijl Vereniging van Grondbedrijven

_____________________________________________________
Gebiedsontwikkeling
De Vereniging van Grondbedrijven houdt zich bezig met kennisuitwisseling en belangenbehartiging van de economische, juridische en makelaarsaspecten van gebiedsontwikkeling. Vanouds heeft iedere gemeente in Nederland een grondbedrijf. De voornaamste taak van de grondbedrijven behelst het ontwikkelen van nieuwe of bestaande gemeentegrond. Er wordt veel gerekend, en bij het rekenen gaat het altijd om vierkante meters.

Dat is de reden dat ik een vierkante meter grondoppervlak heb gebruikt voor het logo van VvG. Het logo kan worden ingevuld met foto’s van gras, zand, bestrating, braakliggend terrein, enz. Op de verschillende dragers van de huisstijl kan men per keer een andere foto in het logo aantreffen.
_____________________________________________________

 

 

 

www.vvg.nl